Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals wellicht bekend is, treedt per 25 mei 2018 nieuwe Europese wetgeving betreffende privacybescherming, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking.
Zie voor de verdere uitleg op de Home of de Mededelingen pagina.

Bekijk ook de vaste "Activiteiten" via de knop links.

Nieuws over "de Poort"

Parkeren bij het Snelfietspad !!

Zie voor de verdere uitleg op de Mededelingen pagina.
U kunt deze bekijken via de de knop Mededelingen links.


Nieuwe wijkagent Duivenvoorde

Tamara Hoeve, wijkagent van de wijk Duivenvoorde, wil van de gelegenheid gebruik maken om aan te geven dat per 25 januari 2020 Duivenvoorde een nieuwe wijkagent heeft en dit is Olav Nieuwenhuijs.
Ik ga zelf naar de wijk Bovenveen in Voorburg.

Ik bedank een ieder voor de fijne samenwerking en wens het BPT samen met Olav veel succes toe.

Met vriendelijke groet,

Tamara Hoeve

Wijkagent Leidschendam-Voorburg

Politie | Den Haag | Leidschendam-Voorburg
Temeculaplein 1, 2272 VM Voorburg
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
T 0900-8844


Bijzondere ledenvergadering in "De Poort"

Op woensdag 26 februari a.s. wordt om 19.30 uur een Bijzondere Ledenvergadering gehouden.

Nader bericht zal nog volgen.Kinderactiviteiten 2020.

Waar: Wijkcentrum de Poort, Kastelenring 112.
Tijd: 15.30 tot uiterlijk 17.00 uur (spelletjesmiddag is van 15.30 uur tot 16.30 uur)
Kosten: voor leden is het gratis per kind en voor niet leden € 3,00 per kind. (lidmaatschap is per huishouden)

We vinden het gezellig als ouders blijven om te helpen.

Download of bekijk de link Flyer (PDF).

Op de flyer vindt u informatie hoe u zich kunt opgeven.

Misschien kent u nog kinderen in uw buurt van bewoners die (nog) geen lid zijn of van wie we geen
e-mailadres hebben, dan verzoeken wij u de informatie ook aan hen door te geven of een flyer aan te vragen via de link
Flyer Kinderactiviteiten aanvraag.

Aanmelden kan via de link: Kinderactiviteiten aanmelding
of doe een briefje in de bus bij Wildenborch 107 of Brederode 39 (kinderactiviteiten zullen voortaan via mail, facebook
en de website worden bekendgemaakt)

 
Home
Laatste nieuws
 
Lid worden
Bestuur
Commissies
Mededelingen
 
JAARBOEKJE
Agenda
 
EVENEMENTEN
Activiteiten
Foto's
 
Buurt preventie team
Wijkagent
 
Link