Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals wellicht bekend is, treedt per 25 mei 2018 nieuwe Europese wetgeving betreffende privacybescherming, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking.
Zie voor de verdere uitleg op de Home of de Mededelingen pagina.

Bekijk ook de vaste "Activiteiten" via de knop links.

Nieuws over "de Poort"

Alle  activiteiten in De Poort zijn i.v.m. het Coronavirus tot 1 juni afgelast, dus ook de receptie op 28 maart !!


Parkeren bij het Snelfietspad !!

Zie voor de verdere uitleg op de Mededelingen pagina.
U kunt deze bekijken via de de knop Mededelingen links.

Bloementaartjes maken !!

Beste leden van onze wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde.

Zoals u allen inmiddels wel weet, bestaat de wijkvereniging dit jaar 40 jaar.

De wijkvereniging biedt u ter ere van dit jubileum het volgende aan:

Op zaterdag 18 april vanaf 10.30 uur kunt u in de Poort een leuk bloementaartje komen maken.
Dat is voor leden helemaal gratis en voor niet-leden 5 euro.

Ook een kopje koffie of thee zit er bij inbegrepen.

Er kunnen 25 personen meedoen.

Opgeven kan d.m.v. mail via wallyzweekhorst@ziggo.nl of bellen 06 82005588.

Vol is Vol!

Wally Zweekhorst.

Kinderactiviteiten 2020.

Waar: Wijkcentrum de Poort, Kastelenring 112.
Tijd: 15.30 tot uiterlijk 17.00 uur (spelletjesmiddag is van 15.30 uur tot 16.30 uur)
Kosten: voor leden is het gratis per kind en voor niet leden € 3,00 per kind. (lidmaatschap is per huishouden)

We vinden het gezellig als ouders blijven om te helpen.

Download of bekijk de link Flyer (PDF).

Op de flyer vindt u informatie hoe u zich kunt opgeven.

Misschien kent u nog kinderen in uw buurt van bewoners die (nog) geen lid zijn of van wie we geen
e-mailadres hebben, dan verzoeken wij u de informatie ook aan hen door te geven of een flyer aan te vragen via de link
Flyer Kinderactiviteiten aanvraag.

Aanmelden kan via de link: Kinderactiviteiten aanmelding
of doe een briefje in de bus bij Wildenborch 107 of Brederode 39 (kinderactiviteiten zullen voortaan via mail, facebook
en de website worden bekendgemaakt)

 
Home
Laatste nieuws
 
Lid worden
Bestuur
Commissies
Mededelingen
 
JAARBOEKJE
Agenda
 
EVENEMENTEN
Activiteiten
Foto's
 
Buurt preventie team
Wijkagent
 
Link